otel dekorasyon

başa dön
08 AĞUSTOS
1174 defa Okundu

Mimaride heykelsi formlar

Mimaride heykelsi formlar

İç mimari ve heykel sanatının bir arada yürütüldüğü çalışmalar, mekanlarda teatral ve dramatik bir etki yaratırlar. Aynı zamanda mobilya, dekorasyon ve aksesuar işlevini de yüklenen bu öğeler, hem işlevselliğin hem de formsal estetiğin bir anlamda dışavurumudurlar. Dekorasyonda kusursuz bir özgürlük alanı yaratan bu mimari formlar için 'sanat mı? dekorasyon mu?' sorusuyla gelinen ayrımdaysa, ortak bir paydada birleşirler: "Görsel Farkındalık".

Bugün çağdaş mimaride sıklıkla karşımıza çıkan estetize formlar, sadece bir aksesuar değil aynı zamanda işlevsel birer öğedirler. Hem dış mimaride hem de iç mimaride dikkat çeken bu mimari aksesuarlar bazen bir aydınlatma, bazen kullanışlı bir mobilya, bazen de sadece aksesuar olabilirler. Tabiki içmimari odaklı çalışan heykeltraşların ve yaratıcı mimarların hayal güçleriyle de çeşitlenirler...