otel dekorasyon

başa dön
14 NİSAN
1952 defa Okundu

Eğrisel Form, akıcı ve esnek hareketlilik

Zemberek Tasarım'dan Tekstil Ar-Ge Stüdyo Tasarımı

Başak ve Şafak Emrence'nin kurucu ortaklığı ile kurulan Zemberek Tasarım Ofisi, 2000 yılından beri mekanların ruhuna ve işleyiş amacına göre tasarım kurguları gerçekleştiriyor… Son dönem çalışmalarından biri de Bulur Tekstil için hazırladıkları Ar-Ge Stüdyosu…

Mekan, tekstil firmasının genel merkez binası bünyesinde Ar-Ge stüdyosu olarak kullanılmak üzere tasarlanmış. Tasarım konsepti, Ar-Ge çalışanlarının ürünlerle var olan fiziksel ilişkileri üzerinden planlanmış.

Stüdyonun işleyişine uygun platform önerisi...

Tasarım ekibi, çalışma yapacakları mekanı proje öncesinde gözlemlediklerinde; oturma, yürüme, masa başında çalışma, ürünleri birbirleriyle karşılaştırarak inceleme gibi eylemlerin, alışılagelmiş konumlarda gerçekleşmesinin, Ar-Ge fonksiyonuyla çeliştiğini fark etmişler. Bu sebeple hareket halinde çalışma esnekliğinde, mekan hacminin, sınırlı bir alanda kalmasını değil, mekanın tamamına yayılmasını hedeflemişler. Bu da Ar-Ge Stüdyosunun geneline hakim olunabilecek bir düzenin sağlanması gerektiği kanısını gündeme taşımış. Büyüklük ve erişim anlamında yetersiz kalan tanımlı bir çalışma masasındansa, olasılıkları çoğaltan bir platform önerisi, stüdyo konseptinin temelini oluşturmuş.

Kullanıcıların ofis içi iletişimleri ve mekanla ilişkileri "özgürlük" olarak tanımlanmış. Hem stüdyo içi birbirleriyle iletişimlerinde hem de mekanla olan ilişki biçimlerinde olasılıklar artırılmak istenmiş. Bu nedenle de rutin olarak süregelen hareket halindeki çalışma biçimi, toplanma, ürün askılarına erişme, ürünleri farklı mesafelerden ve pek çoğunu bir arada inceleme gibi eylemlerin, konumlarının adı konulmadan özgür bırakılmak istenmiş. Dolayısıyla da kullanıcıların birbirleriyle ve mekanla olan ilişki biçimlerinin olasılıklarını arttırmak ve çeşitlendirmek amaçlanmış.

Eğrisel form, akıcı ve esnek hareketlilik...

Ar-Ge Stüdyosu genelinde 0- 80 cm arasında değişen kotlar, farklı yoğunluklarda birbirlerinden ayrışarak; mekanın işleyiş mantığına uyacak platformlara dönüşmüş. Eğrisel form, akıcı ve esnek hareketliliğin sürekliliğini desteklemiş. Mekandaki malzeme paletinde sadeleşmeye gidilmiş ve  ürünlere odaklanma kolaylaştırılmış. Mekanda aydınlatma seviyeleri farklı tutulmuş ve doğal ışık ihtiyacı çeşitli varyasyonlarda kullanılabilir halde kurgulanmış.

Proje Adı :  Denim Ar-ge

İşveren : Bulur Tekstil

Mimari Tasarım : Zemberek Tasarım

Mimari Tasarım Ekibi : Başak Emrence, Şafak Emrence, Ece Ilgın Avcı

Proje Yeri : Güneşli, İstanbul

Proje Alanı : 250 m²

Proje Tasarım ve Uygulama Tarihi : 2014

Fotoğraf : Şafak Emrence